Đăng ký dự tuyển đào tạo văn bằng hai

1.Thông tin thí sinh: (*) Các thông tin cần có
Họ lót: (*)  
VD: Nguyễn Văn
Tên: (*) 
VD: Nam
Giới tính: (*)
Ngày sinh: (*)       Nơi sinh: (*)   Dân tộc:
CMND:
Địa chỉ liên lạc: (*) 
Các số điện thoại: (*)   (Điện thoại cố định, di động)
Email:(*)  
Cơ quan công tác:

2.Thông tin về bằng cấp: (*) Các thông tin cần có

Ngành tốt nghiệp đại học thứ nhất: (*)   Hệ: (*)  
Trường: (*)   Loại: Năm tốt nghiệp:

Ngành tốt nghiệp đại học khác (nếu có): Hệ:
Trường: Loại: Năm tốt nghiệp:

Ngoại ngữ: Trình độ:

3.Thông tin đăng ký dự thi: (*) Các thông tin cần có

Ngành dự tuyển:  
Mã xác nhận *Bạn vui lòng nhập mã xác nhận để xác minh bạn đã hoàn khai báo đầy đủ thông tin trước khi nộp đơn dự tuyển.
Bạn biết Đại học Đông Á qua kênh thông tin nào?