Tra cứu điểm thi      

Nếu thí sinh tìm không thấy kết quả vui lòng liên lạc với Ban sau đại học, Đại học Đông Á, qua điện thoại: (0905.397.554) T.Huy - (0905.834.486) C.Dung để được hướng dẫn thêm.