Để thuận tiện cho việc đăng ký dự tuyển, chúng tôi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký trực tuyến. Đây là căn cứ để chúng tôi kết nối với bạn, để có thể giới thiệu cho bạn những thông tin – thông báo cập nhật mới nhật về kỳ thi này. Xin điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu (*) Chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn trong vòng 3 ngày kể từ khi bạn đăng ký thành công vào bản đăng ký.

Loại đăng ký
1.Thông tin thí sinh: (*) Các thông tin cần có
Họ lót: (*)  
VD: Nguyễn Văn
Tên: (*) 
VD: Nam
Giới tính: (*)
Ngày sinh: (*)       Nơi sinh: (*)   Dân tộc:
CMND:
Địa chỉ liên lạc: (*) 
Các số điện thoại: (*)   (Điện thoại cố định, di động)
Email:(*)  
Cơ quan công tác:

2.Thông tin về bằng cấp: (*) Các thông tin cần có

Ngành tốt nghiệp đại học thứ nhất: (*)   Hệ: (*)  
Trường: (*)   Loại: Năm tốt nghiệp:

Ngành tốt nghiệp đại học khác (nếu có): Hệ:
Trường: Loại: Năm tốt nghiệp:

Ngoại ngữ: Trình độ:
Mã xác nhận *Bạn vui lòng nhập mã xác nhận để xác minh bạn đã hoàn khai báo đầy đủ thông tin trước khi nộp đơn dự tuyển.
 
Bạn biết Đại học Đông Á qua kênh thông tin nào?