(*) Để thuận tiện cho việc đăng ký dự tuyển, chúng tôi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký trực tuyến. Đây là căn cứ để chúng tôi kết nối với bạn, để có thể giới thiệu cho bạn những thông tin – thông báo cập nhật mới nhật về kỳ thi này. Xin điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu (*) Chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất. Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn trong vòng 3 ngày kể từ khi bạn đăng ký thành công vào bản đăng ký.

1.Thông tin thí sinh:(*) Các thông tin cần có

2.Thông tin về bằng cấp:(*) Các thông tin cần có* Bạn biết Đại học Đông Á qua kênh thông tin nào?