“Trường Đại học Đông Á đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường ĐH, CĐ VN chứng nhận”